Rendeletek

Önkormányzati rendelet az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről.

A helyi adókról szóló 9/2023. (X.31.) önkormányzati rendelet

A szervezeti és működési szabályzatról szóló 10/2021. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 9/2023. (X.31.) önkormányzati rendelet

Önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Önkormányzati rendelet a köztisztaságról és a közösségi együttélés egyes szabályairól

Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt falugondnoki szolgálatról szóló 1/2021. (II.08.) önkormányzati rendelet

A falugondnoki szolgálatról szóló 1/2021. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2023. (II.16.) rendelet

Kislippó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 23.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 4/2020. (V.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kislippó Községi Önkormányzat Polgármesterének 4/2020 (V.11.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Önkormányzati rendelet a szociális- és egyéb felnőtt étkeztetés, gyermekétkeztetés térítési díjáról, valamint a mini bölcsődei gondozási díjról.

Önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Önkormányzati rendelet a 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V.19.) az önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Vadászati haszonbérleti díjak kifizetésére vonatkozó hirdetmény.

Kislippó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.

Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról.

Kislippó Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete Kislippó Község Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról.